Danh mục bài viết
   SẢN PHẨM:  TRỤC CAO SU
Lợi ích Siêu thị: Rút ngắn thời gian sản xuất, giúp khách hàng có phụ tùng thay thế kịp thời.
Quý khách hàng vui lòng xem thêm phần  hướng dẫn chung.

Khách hàng có thể tìm theo mã sản phẩm/tên sản phẩm tại địa chỉ

Trục cao su ngành in ấn bao bì
Trục cao su ngành in ấn bao bì

truc-lo-cao-su-in-16081616
Trục cao su ngành in ấn bao bì


Cao su bo ngành gỗ | Phụ tùng cao su | Cao su kỹ thuật
Cao su bo ngành gỗ | Phụ tùng cao su | Cao su kỹ thuật

cao-su-bo-nganh-go-16052422
Cao su bo ngành gỗ | Phụ tùng cao su | Cao su kỹ thuật


Con lăn cao su | Trục cao su tổng hợp | Phụ tùng cao su in ấn
Con lăn cao su | Trục cao su tổng hợp | Phụ tùng cao su in ấn

con-lan-cao-su-16051723
Con lăn cao su | Trục cao su tổng hợp | Phụ tùng cao su in ấn


Trục cao su láng đè | Cao su ngành gỗ | Phụ tùng trục trong máy chà nhám
Trục cao su láng đè | Cao su ngành gỗ | Phụ tùng trục trong máy chà nhám

truc-cao-su-cha-nham-160413
Trục cao su láng đè | Cao su ngành gỗ | Phụ tùng trục trong máy chà nhám


Trục cao su kéo giấy | Bọc lô cao su | Cao su ngành in
Trục cao su kéo giấy | Bọc lô cao su | Cao su ngành in

truc-cao-su-keo-giay-16032109
Trục cao su kéo giấy | Bọc lô cao su | Cao su ngành in


Bọc silicone trục cao su | Trục silicone ngành bao bì | Trục cao su phụ tùng
Bọc silicone trục cao su | Trục silicone ngành bao bì | Trục cao su phụ tùng

truc-cao-su-silicone-16012522
Bọc silicone trục cao su | Trục silicone ngành bao bì | Trục cao su phụ tùng


Phụ tùng cao su ngành thép | Trục cao su PU
Phụ tùng cao su ngành thép | Trục cao su PU

truc-cao-su-nganh-thep-16011122
Phụ tùng cao su ngành thép | Trục cao su PU


Trục cao su PU | Sản phẩm trục Polyurethane | Phụ tùng cao su
Trục cao su PU | Sản phẩm trục Polyurethane | Phụ tùng cao su

truc-cao-su-Polyurethane-16010922
Trục cao su PU | Sản phẩm trục Polyurethane | Phụ tùng cao su


Bọc silicone trục sắt | Trục ép chịu nhiệt | Lô cao su silicone
Bọc silicone trục sắt | Trục ép chịu nhiệt | Lô cao su silicone

truc-silicone-chiu-nhiet-15112922
Bọc silicone trục sắt | Trục ép chịu nhiệt | Lô cao su silicone


Bọc silicone trục sắt | Trục ép chịu nhiệt | Lô cao su silicone
Bọc silicone trục sắt | Trục ép chịu nhiệt | Lô cao su silicone

truc-silicone-chiu-nhiet-15112922
Bọc silicone trục sắt | Trục ép chịu nhiệt | Lô cao su silicone


Trục cao su | Lô PU | Lô trục in
Trục cao su | Lô PU | Lô trục in

Trục cao su | Lô PU | Lô trục in
Trục cao su | Lô PU | Lô trục in


Trục láng cao su được dùng trong máy chà nhám thùng ngành gỗ
Trục láng cao su được dùng trong máy chà nhám thùng ngành gỗ

truc-lang-cao-su-15091522
Trục láng cao su được dùng trong máy chà nhám thùng ngành gỗ


Trục cao su chịu mài mòn tốt | Bọc PU trục chịu hóa chất | Trục Polyurethane
Trục cao su chịu mài mòn tốt | Bọc PU trục chịu hóa chất | Trục Polyurethane

truc-boc-PU-mai-mon-cao-15080622
Trục cao su chịu mài mòn tốt | Bọc PU trục chịu hóa chất | Trục Polyurethane


Trục cao su ngành gỗ | Viet Rubber Corporation
Trục cao su ngành gỗ | Viet Rubber Corporation

truc-cao-su-co-ranh-15062622
Trục cao su ngành gỗ | Viet Rubber Corporation


Trục cao su ngành gỗ | Viet Rubber Corporation
Trục cao su ngành gỗ | Viet Rubber Corporation

truc-cao-su-co-ranh-15062622
Trục cao su ngành gỗ | Viet Rubber Corporation


Bọc cao su trục | Trục cao su có ren | Lô cao su xẻ rãnh
Bọc cao su trục | Trục cao su có ren | Lô cao su xẻ rãnh

truc-cao-su-lan-keo-15061107
Bọc cao su trục | Trục cao su có ren | Lô cao su xẻ rãnh


Lô cao su được bọc mới | Cao Su Việt chuyên sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật
Lô cao su được bọc mới | Cao Su Việt chuyên sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật

truc-cao-su-PU-15060222
Lô cao su được bọc mới | Cao Su Việt chuyên sản xuất sản phẩm cao su kỹ thuật


Phụ tùng cao su và PU - Rubber and Polyurethane rollers
Phụ tùng cao su và PU - Rubber and Polyurethane rollers

truc-cao-su-PU-15051622
Phụ tùng cao su và PU - Rubber and Polyurethane rollers


Trục cao su ngành in | Trục in báo | Lô cao su offset
Trục cao su ngành in | Trục in báo | Lô cao su offset

truc-cao-su-in-offset-15050422
Trục cao su ngành in | Trục in báo | Lô cao su offset


Sản phẩm cao su kỹ thuật ngành in | Rubber roller for printing industry
Sản phẩm cao su kỹ thuật ngành in | Rubber roller for printing industry

truc-cao-su-keo-giay-15042221
Sản phẩm cao su kỹ thuật ngành in | Rubber roller for printing industry


Sản phẩm trục ngành dược phẩm | Trục in viên thuốc uống
Sản phẩm trục ngành dược phẩm | Trục in viên thuốc uống

truc-silicone-in-vien-thuoc-15042122
Sản phẩm trục ngành dược phẩm | Trục in viên thuốc uống


Sản phẩm trục ngành dược phẩm | Trục in viên thuốc uống
Sản phẩm trục ngành dược phẩm | Trục in viên thuốc uống

truc-silicone-in-vien-thuoc-15042122
Sản phẩm trục ngành dược phẩm | Trục in viên thuốc uống


Trục cao su dùng trong ngành thủy hải sản | Phụ tùng cao su
Trục cao su dùng trong ngành thủy hải sản | Phụ tùng cao su

truc-cao-su-tach-tom-15032321
Trục cao su dùng trong ngành thủy hải sản | Phụ tùng cao su


Trục cao su lăn sơn ngành gỗ | Lô sơn UV
Trục cao su lăn sơn ngành gỗ | Lô sơn UV

truc-cao-su-lan-son-15030622
Trục cao su lăn sơn ngành gỗ | Lô sơn UV


Trục cao su kéo tôn | Lô cao su tổng hợp
Trục cao su kéo tôn | Lô cao su tổng hợp

truc-cao-su-keo-ton-15030520
Trục cao su kéo tôn | Lô cao su tổng hợp


Trục cao su ngành in | Công nghiệp in flexo | Sản phẩm cao su phụ tùng
Trục cao su ngành in | Công nghiệp in flexo | Sản phẩm cao su phụ tùng

truc-cao-su-in-flexo-15022611
Trục cao su ngành in | Công nghiệp in flexo | Sản phẩm cao su phụ tùng


Đóng cước con lăn cao su | Sản phẩm cao su đặc trưng có trong hầu hết mọi ngành nghề
Đóng cước con lăn cao su | Sản phẩm cao su đặc trưng có trong hầu hết mọi ngành nghề

con-lan-choi-cuoc-15020921
Đóng cước con lăn cao su | Sản phẩm cao su đặc trưng có trong hầu hết mọi ngành nghề


Trục cao su ngành công nghiệp gỗ: sanding rubber roller
Trục cao su ngành công nghiệp gỗ: sanding rubber roller

truc-cao-su-cha-nham-15020822
Trục cao su ngành công nghiệp gỗ: sanding rubber roller


Trục cao su in offset | Lô in ngành bao bì giấy | Phụ tùng kỹ thuật
Trục cao su in offset | Lô in ngành bao bì giấy | Phụ tùng kỹ thuật

truc-cao-su-in-offset-15020322
Trục cao su in offset | Lô in ngành bao bì giấy | Phụ tùng kỹ thuật


Hình ảnh trục ngành tôn thép | Trục kéo tôn
Hình ảnh trục ngành tôn thép | Trục kéo tôn

truc-cao-su-keo-ton-15012922
Hình ảnh trục ngành tôn thép | Trục kéo tôn


Bọc cao su trục ngành in | Trục lô cao su in
Bọc cao su trục ngành in | Trục lô cao su in

truc-cao-su-nganh-in-15012822
Bọc cao su trục ngành in | Trục lô cao su in


Gia công trục in ống đồng | Đắp mới trục đã sử dụng | Cao Su Việt
Gia công trục in ống đồng | Đắp mới trục đã sử dụng | Cao Su Việt

truc-cao-su-in-ong-dong-15012207
Gia công trục in ống đồng | Đắp mới trục đã sử dụng | Cao Su Việt


Trục cao su ngành dược phẩm | Lô in silicone
Trục cao su ngành dược phẩm | Lô in silicone

truc-cao-su-nganh-duoc-15011716
Trục cao su ngành dược phẩm | Lô in silicone


Trục cao su ngành dược phẩm | Lô in silicone
Trục cao su ngành dược phẩm | Lô in silicone

truc-cao-su-nganh-duoc-15011716
Trục cao su ngành dược phẩm | Lô in silicone


Trục silicone ghép màng | Bọc cao su cả lõi sắt trục ngành bao bì
Trục silicone ghép màng | Bọc cao su cả lõi sắt trục ngành bao bì

truc-silicone-ghep-mang-15011417
Trục silicone ghép màng | Bọc cao su cả lõi sắt trục ngành bao bì


Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm phụ tùng cao su
Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm phụ tùng cao su

truc-cao-su-tach-tom-15010719
Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm phụ tùng cao su


Trục PU lăn sơn | Đắp lô trục cao su | Sản phẩm đặc trưng cao su
Trục PU lăn sơn | Đắp lô trục cao su | Sản phẩm đặc trưng cao su

truc-cao-su-lan-son-14122920
Trục PU lăn sơn | Đắp lô trục cao su | Sản phẩm đặc trưng cao su


Trục PU lăn sơn | Đắp lô trục cao su | Sản phẩm đặc trưng cao su
Trục PU lăn sơn | Đắp lô trục cao su | Sản phẩm đặc trưng cao su

truc-cao-su-lan-son-14122920
Trục PU lăn sơn | Đắp lô trục cao su | Sản phẩm đặc trưng cao su


Trục cao su kéo giấy | Đắp lô cao su ngành in | Phụ tùng ngành in
Trục cao su kéo giấy | Đắp lô cao su ngành in | Phụ tùng ngành in

truc-cao-su-keo-giay-14122819
Trục cao su kéo giấy | Đắp lô cao su ngành in | Phụ tùng ngành in


Trục lăn keo ngành gỗ | Trục cao su chịu mài mòn cao | Phụ tùng cao su
Trục lăn keo ngành gỗ | Trục cao su chịu mài mòn cao | Phụ tùng cao su

truc-cao-su-lan-keo-14122721
Trục lăn keo ngành gỗ | Trục cao su chịu mài mòn cao | Phụ tùng cao su


Bọc cao su trục | Rubber roller in wooden machine | Cao Su Việt
Bọc cao su trục | Rubber roller in wooden machine | Cao Su Việt

boc-truc-cha-nham-14122519
Bọc cao su trục | Rubber roller in wooden machine | Cao Su Việt


Bọc mới trục cao su | Đắp và phục hồi trục ngành giấy
Bọc mới trục cao su | Đắp và phục hồi trục ngành giấy

trục-cao-su-nganh-giay-14121622
Bọc mới trục cao su | Đắp và phục hồi trục ngành giấy


Bọc mới trục cao su | Đắp và phục hồi trục ngành giấy
Bọc mới trục cao su | Đắp và phục hồi trục ngành giấy

trục-cao-su-nganh-giay-14121622
Bọc mới trục cao su | Đắp và phục hồi trục ngành giấy


Trục cao su ngành vải sợi | Trục ép hồ | Bọc lô cao su
Trục cao su ngành vải sợi | Trục ép hồ | Bọc lô cao su

truc-cao-su-ep-ho-14121323
Trục cao su ngành vải sợi | Trục ép hồ | Bọc lô cao su


Phụ tùng ngành tôn | Cao su kỹ thuật cao | Trục chịu mài mòn
Phụ tùng ngành tôn | Cao su kỹ thuật cao | Trục chịu mài mòn

truc-cao-su-nganh-ton-14120421
Phụ tùng ngành tôn | Cao su kỹ thuật cao | Trục chịu mài mòn


Trục Polyurethane - PU | Sản phẩm của nhà máy chuyên sản xuất trục - Cao Su Việt
Trục Polyurethane - PU | Sản phẩm của nhà máy chuyên sản xuất trục - Cao Su Việt

truc-PU-nganh-in-14120222
Trục Polyurethane - PU | Sản phẩm của nhà máy chuyên sản xuất trục - Cao Su Việt


Trục tách vỏ tôm - phụ tùng cao su | Cao su kỹ thuật PU
Trục tách vỏ tôm - phụ tùng cao su | Cao su kỹ thuật PU

truc-cao-su-tach-tom-14120122
Trục tách vỏ tôm - phụ tùng cao su | Cao su kỹ thuật PU


Trục chà nhám ngành gỗ có tác dụng làm nhẵn và sạch bề mặt sản phẩm
Trục chà nhám ngành gỗ có tác dụng làm nhẵn và sạch bề mặt sản phẩm

boc-truc-cha-nham-14113021
Trục chà nhám ngành gỗ có tác dụng làm nhẵn và sạch bề mặt sản phẩm


Cao su kỹ thuật - Trục chổi cước, sản phẩm có hầu hết trong các ngành công nghiệp
Cao su kỹ thuật - Trục chổi cước, sản phẩm có hầu hết trong các ngành công nghiệp

truc-choi-cuoc-cao-su-14112721
Cao su kỹ thuật - Trục chổi cước, sản phẩm có hầu hết trong các ngành công nghiệp


Sản phẩm trục cao su tại nhà máy Cao Su Việt trong ngành in.
Sản phẩm trục cao su tại nhà máy Cao Su Việt trong ngành in.

truc-cao-su-keo-giay-14112221
Sản phẩm trục cao su tại nhà máy Cao Su Việt trong ngành in.


Trục cao su | Đắp trục PU, silicone máy in
Trục cao su | Đắp trục PU, silicone máy in

truc-cao-su-may-in-14110721
Trục cao su | Đắp trục PU, silicone máy in


Trục cao su | Đắp trục PU, silicone máy in
Trục cao su | Đắp trục PU, silicone máy in

truc-cao-su-may-in-14110721
Trục cao su | Đắp trục PU, silicone máy in


Đóng cước con lăn nhựa, trục cao su | Bọc cao su trục và đóng cước nhựa
Đóng cước con lăn nhựa, trục cao su | Bọc cao su trục và đóng cước nhựa

dong-cuoc-truc-cao-su-14110522
Đóng cước con lăn nhựa, trục cao su | Bọc cao su trục và đóng cước nhựa


Sản phẩm cao su bo dán giấy nhám - Sản phẩm cao su kỹ thuật của công ty Cao Su Việt
Sản phẩm cao su bo dán giấy nhám - Sản phẩm cao su kỹ thuật của công ty Cao Su Việt

cao-su-bo-nganh-go-14110421
Sản phẩm cao su bo dán giấy nhám - Sản phẩm cao su kỹ thuật của công ty Cao Su Việt


Trục bọc silicone ngành dược - yêu cầu vật liệu an toàn thực phẩm | Cao Su Việt
Trục bọc silicone ngành dược - yêu cầu vật liệu an toàn thực phẩm | Cao Su Việt

truc-silicone-in-vien-thuoc-14103021
Trục bọc silicone ngành dược - yêu cầu vật liệu an toàn thực phẩm | Cao Su Việt


Trục bọc silicone ngành dược - yêu cầu vật liệu an toàn thực phẩm | Cao Su Việt
Trục bọc silicone ngành dược - yêu cầu vật liệu an toàn thực phẩm | Cao Su Việt

truc-silicone-in-vien-thuoc-14103021
Trục bọc silicone ngành dược - yêu cầu vật liệu an toàn thực phẩm | Cao Su Việt


Trục chà nhám - Sản phẩm không thể thiếu trong hầu hết các công ty gỗ
Trục chà nhám - Sản phẩm không thể thiếu trong hầu hết các công ty gỗ

truc-cao-su-cha-nham-14102920
Trục chà nhám - Sản phẩm không thể thiếu trong hầu hết các công ty gỗ


Bọc cao su trục tách tỏi | Mài trục cao su | Cao su nhiều ngành nghề
Bọc cao su trục tách tỏi | Mài trục cao su | Cao su nhiều ngành nghề

truc-cao-su-tach-vo-toi-14101019
Bọc cao su trục tách tỏi | Mài trục cao su | Cao su nhiều ngành nghề


Trục tách vỏ tôm | Trục cao su - Cao Su Việt
Trục tách vỏ tôm | Trục cao su - Cao Su Việt

truc-cao-su-tach-vo-tom-14100622
Trục tách vỏ tôm | Trục cao su - Cao Su Việt


Mút đánh lông gà | Cao su đánh lông gà | Cao Su Việt
Mút đánh lông gà | Cao su đánh lông gà | Cao Su Việt

plucking-chickens-feather-rubber-14100220
Mút đánh lông gà | Cao su đánh lông gà | Cao Su Việt


Sản phẩm cao su đặc trưng ngành tôn - Trục cao su cán tôn
Sản phẩm cao su đặc trưng ngành tôn - Trục cao su cán tôn

lo-cao-su-can-ton-mai-mon-cao-14092707
Sản phẩm cao su đặc trưng ngành tôn - Trục cao su cán tôn


Sản phẩm cao su đặc trưng ngành tôn - Trục cao su cán tôn
Sản phẩm cao su đặc trưng ngành tôn - Trục cao su cán tôn

lo-cao-su-can-ton-mai-mon-cao-14092707
Sản phẩm cao su đặc trưng ngành tôn - Trục cao su cán tôn


Với nhiều loại vật liệu cao su, PU khác nhau, Cao Su Việt có thể làm được nhiều loại trục ngành giấy
Với nhiều loại vật liệu cao su, PU khác nhau, Cao Su Việt có thể làm được nhiều loại trục ngành giấy

truc-cao-su-keo-giay-14092322
Với nhiều loại vật liệu cao su, PU khác nhau, Cao Su Việt có thể làm được nhiều loại trục ngành giấy


Trục cước, sản phẩm dùng để vệ sinh thiết bị và máy móc
Trục cước, sản phẩm dùng để vệ sinh thiết bị và máy móc

dong-cuoc-truc-cao-su-14091416
Trục cước, sản phẩm dùng để vệ sinh thiết bị và máy móc


Trục cước, sản phẩm dùng để vệ sinh thiết bị và máy móc
Trục cước, sản phẩm dùng để vệ sinh thiết bị và máy móc

dong-cuoc-truc-cao-su-14091416
Trục cước, sản phẩm dùng để vệ sinh thiết bị và máy móc


Trục xâm kim ngành bao bì | Bọc cao su trục ngành bao bì và nhiều ngành công nghiệp khác
Trục xâm kim ngành bao bì | Bọc cao su trục ngành bao bì và nhiều ngành công nghiệp khác

truc-xam-kim-nganh-bao-bi-14091221
Trục xâm kim ngành bao bì | Bọc cao su trục ngành bao bì và nhiều ngành công nghiệp khác


Rubber roller | PU rolls in many industries
Rubber roller | PU rolls in many industries

polyurethane-rubber-rollers-14090621
Rubber roller | PU rolls in many industries


Trục ngành gỗ gồm nhiều loại: trục lăn sơn, trục chà nhám, trục lăn keo...
Trục ngành gỗ gồm nhiều loại: trục lăn sơn, trục chà nhám, trục lăn keo...

phay-ranh-truc-cao-su-14090522
Trục ngành gỗ gồm nhiều loại: trục lăn sơn, trục chà nhám, trục lăn keo...


Sản phẩm cao su phụ tùng ngành dệt | Trục cao su kéo căng dệt nhuộm
Sản phẩm cao su phụ tùng ngành dệt | Trục cao su kéo căng dệt nhuộm

truc-cao-su-keo-cang-nganh-det-14090422
Sản phẩm cao su phụ tùng ngành dệt | Trục cao su kéo căng dệt nhuộm


Hình ảnh trục cao su kéo băng tải di chuyển nguyên vật liệu
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải di chuyển nguyên vật liệu

truc-cao-su-keo-bang-tai-14090222
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải di chuyển nguyên vật liệu


Hình ảnh trục cao su kéo băng tải di chuyển nguyên vật liệu
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải di chuyển nguyên vật liệu

truc-cao-su-keo-bang-tai-14090222
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải di chuyển nguyên vật liệu


Sản phẩm ngành gỗ gồm có trục láng, trục chà nhám, cao su bo
Sản phẩm ngành gỗ gồm có trục láng, trục chà nhám, cao su bo

boc-cao-su-truc-lang-14083022
Sản phẩm ngành gỗ gồm có trục láng, trục chà nhám, cao su bo


Trục cao su chổi cước | Trục vệ sinh máy móc | Đóng cước trục cao su
Trục cao su chổi cước | Trục vệ sinh máy móc | Đóng cước trục cao su

dong-cuoc-truc-cao-su-14082820
Trục cao su chổi cước | Trục vệ sinh máy móc | Đóng cước trục cao su


Trục cao su chổi cước | Trục vệ sinh máy móc | Đóng cước trục cao su
Trục cao su chổi cước | Trục vệ sinh máy móc | Đóng cước trục cao su

dong-cuoc-truc-cao-su-14082820
Trục cao su chổi cước | Trục vệ sinh máy móc | Đóng cước trục cao su


Nhóm lô trục ngành in | Lô cao su kéo giấy ngành in | Trục ngành in
Nhóm lô trục ngành in | Lô cao su kéo giấy ngành in | Trục ngành in

truc-cao-su-keo-giay-nganh-in-14082521
Nhóm lô trục ngành in | Lô cao su kéo giấy ngành in | Trục ngành in


Hình ảnh trục lăn sơn ngành gỗ | Mài trục cao su | Trục cao su lăn sơn UV
Hình ảnh trục lăn sơn ngành gỗ | Mài trục cao su | Trục cao su lăn sơn UV

truc-lan-son-cao-su-UV-14082416
Hình ảnh trục lăn sơn ngành gỗ | Mài trục cao su | Trục cao su lăn sơn UV


Sản phẩm trục cao su | Trục lăn keo cao su | Cao su ngành gỗ
Sản phẩm trục cao su | Trục lăn keo cao su | Cao su ngành gỗ

truc-cao-su-lan-keo-14082220
Sản phẩm trục cao su | Trục lăn keo cao su | Cao su ngành gỗ


Bọc cao su trục đàn chăn | Trục cao su kỹ thuật | Lô cao su ngành giấy
Bọc cao su trục đàn chăn | Trục cao su kỹ thuật | Lô cao su ngành giấy

truc-cao-su-dan-chan-nganh-giay-14081920
Bọc cao su trục đàn chăn | Trục cao su kỹ thuật | Lô cao su ngành giấy


Bọc cao su trục đàn chăn | Trục cao su kỹ thuật | Lô cao su ngành giấy
Bọc cao su trục đàn chăn | Trục cao su kỹ thuật | Lô cao su ngành giấy

truc-cao-su-dan-chan-nganh-giay-14081920
Bọc cao su trục đàn chăn | Trục cao su kỹ thuật | Lô cao su ngành giấy


Bọc cao su trục kéo giấy | Lô cao su kéo giấy in bao bì | Cao Su Việt
Bọc cao su trục kéo giấy | Lô cao su kéo giấy in bao bì | Cao Su Việt

boc-cao-su-truc-keo-giay-14081819
Bọc cao su trục kéo giấy | Lô cao su kéo giấy in bao bì | Cao Su Việt


Đóng cước con lăn chà bụi | Trục chổi cước vệ sinh ống | Phụ tùng cao su chi tiết máy
Đóng cước con lăn chà bụi | Trục chổi cước vệ sinh ống | Phụ tùng cao su chi tiết máy

dong-cuoc-truc-ve-sinh-bui-14081718
Đóng cước con lăn chà bụi | Trục chổi cước vệ sinh ống | Phụ tùng cao su chi tiết máy


Trục cao su ngành tôn thép | Trục PU mạ lạnh | Sản phẩm cao su kỹ thuật
Trục cao su ngành tôn thép | Trục PU mạ lạnh | Sản phẩm cao su kỹ thuật

truc-PU-nganh-ton-thep-14081421
Trục cao su ngành tôn thép | Trục PU mạ lạnh | Sản phẩm cao su kỹ thuật


Sản phẩm phụ tùng | Cao su ngành gỗ | Trục cao su chà nhám thô
Sản phẩm phụ tùng | Cao su ngành gỗ | Trục cao su chà nhám thô

truc-cao-su-nganh-go-14081221
Sản phẩm phụ tùng | Cao su ngành gỗ | Trục cao su chà nhám thô


Cao su phụ tùng | Lô cao su ngành bao bì | Trục bọc cao su kéo màng bao bì
Cao su phụ tùng | Lô cao su ngành bao bì | Trục bọc cao su kéo màng bao bì

lo-cao-su-keo-mang-bao-bi-14080312
Cao su phụ tùng | Lô cao su ngành bao bì | Trục bọc cao su kéo màng bao bì


Hình ảnh sản phẩm tách vỏ tôm | Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm cao su ngành thủy hải sản
Hình ảnh sản phẩm tách vỏ tôm | Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm cao su ngành thủy hải sản

truc-cao-su-tach-tom-14080120
Hình ảnh sản phẩm tách vỏ tôm | Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm cao su ngành thủy hải sản


Hình ảnh sản phẩm tách vỏ tôm | Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm cao su ngành thủy hải sản
Hình ảnh sản phẩm tách vỏ tôm | Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm cao su ngành thủy hải sản

truc-cao-su-tach-tom-14080120
Hình ảnh sản phẩm tách vỏ tôm | Trục cao su tách vỏ tôm | Sản phẩm cao su ngành thủy hải sản


Đóng cước trục cao su | Bọc cao su và đóng cước trục vệ sinh máy móc công nghiệp
Đóng cước trục cao su | Bọc cao su và đóng cước trục vệ sinh máy móc công nghiệp

boc-cao-su-truc-cuoc-ve-sinh-may-cong-nghiep-14072922
Đóng cước trục cao su | Bọc cao su và đóng cước trục vệ sinh máy móc công nghiệp


Trục cao su in bao bì | Bọc PU trục ngành bao bì | Cao Su Việt
Trục cao su in bao bì | Bọc PU trục ngành bao bì | Cao Su Việt

boc-truc-in-nganh-bao-bi-14072508
Trục cao su in bao bì | Bọc PU trục ngành bao bì | Cao Su Việt


Trục cao su viton kháng dung môi
Trục cao su viton kháng dung môi

truc-cao-su-14072508
Trục cao su viton kháng dung môi


Hình sản phẩm lô cao su in ống đồng | Lô ngành công nghiệp in ấn
Hình sản phẩm lô cao su in ống đồng | Lô ngành công nghiệp in ấn

truc-in-ong-dong-cong-nghiep-14071017
Hình sản phẩm lô cao su in ống đồng | Lô ngành công nghiệp in ấn


Cao su kỹ thuật ngành gỗ | Trục lăn keo ngành gỗ | Our factory
Cao su kỹ thuật ngành gỗ | Trục lăn keo ngành gỗ | Our factory

truc-lan-keo-nganh-go-14070717
Cao su kỹ thuật ngành gỗ | Trục lăn keo ngành gỗ | Our factory


Cao su kỹ thuật ngành gỗ | Trục lăn keo ngành gỗ | Our factory
Cao su kỹ thuật ngành gỗ | Trục lăn keo ngành gỗ | Our factory

truc-lan-keo-nganh-go-14070717
Cao su kỹ thuật ngành gỗ | Trục lăn keo ngành gỗ | Our factory


Sản phẩm trục chà nhám thô | Con lăn chà nhám cứng | Cao Su Việt
Sản phẩm trục chà nhám thô | Con lăn chà nhám cứng | Cao Su Việt

truc-cao-su-cha-nham-tho-14070517
Sản phẩm trục chà nhám thô | Con lăn chà nhám cứng | Cao Su Việt


Xẻ rãnh trục cao su | Chích rãnh cao su trục các ngành công nghiệp giấy, gỗ
Xẻ rãnh trục cao su | Chích rãnh cao su trục các ngành công nghiệp giấy, gỗ

truc-cao-su-co-ranh-14062716
Xẻ rãnh trục cao su | Chích rãnh cao su trục các ngành công nghiệp giấy, gỗ


Trục silicone in viên thuốc | Trục ngành hóa mỹ phẩm | Trục cao su silicone
Trục silicone in viên thuốc | Trục ngành hóa mỹ phẩm | Trục cao su silicone

truc-silicon-in-vi-thuoc-14062617
Trục silicone in viên thuốc | Trục ngành hóa mỹ phẩm | Trục cao su silicone


Sản phẩm cao su phụ tùng | Lô cao su chịu hóa chất | Lô in ống đồng
Sản phẩm cao su phụ tùng | Lô cao su chịu hóa chất | Lô in ống đồng

truc-cao-su-phu-tung-14062517
Sản phẩm cao su phụ tùng | Lô cao su chịu hóa chất | Lô in ống đồng


Sản phẩm cao su ngành dệt | ngành vải sợi
Sản phẩm cao su ngành dệt | ngành vải sợi

truc-cao-su-nganh-det-14062019
Sản phẩm cao su ngành dệt | ngành vải sợi


Sản phẩm cao su ngành dệt | ngành vải sợi
Sản phẩm cao su ngành dệt | ngành vải sợi

truc-cao-su-nganh-det-14062019
Sản phẩm cao su ngành dệt | ngành vải sợi


Trục chổi cước vệ sinh bụi trong máy móc công nghiệp
Trục chổi cước vệ sinh bụi trong máy móc công nghiệp

truc-choi-ve-sinh-bui-14060618
Trục chổi cước vệ sinh bụi trong máy móc công nghiệp


Trục chổi cước vệ sinh bụi trong máy móc công nghiệp
Trục chổi cước vệ sinh bụi trong máy móc công nghiệp

truc-choi-ve-sinh-bui-14060618
Trục chổi cước vệ sinh bụi trong máy móc công nghiệp


Trục cao su kéo giấy | Trục in bao bì
Trục cao su kéo giấy | Trục in bao bì

truc-cao-su-keo-giay-14060517
Trục cao su kéo giấy | Trục in bao bì


Trục cao su chịu dầu
Trục cao su chịu dầu

truc-cao-su-chiu-dau-14052116
Trục cao su chịu dầu


Trục cao su chịu dầu
Trục cao su chịu dầu

truc-cao-su-chiu-dau-14052116
Trục cao su chịu dầu


Trục PU trong máy in flexo, trục cao su kéo giấy
Trục PU trong máy in flexo, trục cao su kéo giấy

Truc-cao-su-keo-giay-14051820
Trục PU trong máy in flexo, trục cao su kéo giấy


Hình ảnh trục chà nhám mềm
Hình ảnh trục chà nhám mềm

truc-cao-su-cha-nham-14051620
Hình ảnh trục chà nhám mềm


Hình ảnh sản phẩm cao su tại Triển lãm Rubber and Tyre 2014
Hình ảnh sản phẩm cao su tại Triển lãm Rubber and Tyre 2014

san-pham-cao-su-14051612
Hình ảnh sản phẩm cao su tại Triển lãm Rubber and Tyre 2014


Hình ảnh sản phẩm cao su tại Triển lãm Rubber and Tyre 2014
Hình ảnh sản phẩm cao su tại Triển lãm Rubber and Tyre 2014

san-pham-cao-su-14051612
Hình ảnh sản phẩm cao su tại Triển lãm Rubber and Tyre 2014


Hình ảnh trục cao su đè gỗ | Trục chà láng máy đánh bóng bề mặt gỗ
Hình ảnh trục cao su đè gỗ | Trục chà láng máy đánh bóng bề mặt gỗ

Lo-truc-cha-lang-may-nham-thung-14042522
Hình ảnh trục cao su đè gỗ | Trục chà láng máy đánh bóng bề mặt gỗ


Hình ảnh trục cao su kéo giấy nhám | Trục cao su ngành Gỗ
Hình ảnh trục cao su kéo giấy nhám | Trục cao su ngành Gỗ

Lo-cao-su-may-nham-thung-14041423
Hình ảnh trục cao su kéo giấy nhám | Trục cao su ngành Gỗ


Hình ảnh lô trục cao su in ống đồng | Trục cao su đè bản in
Hình ảnh lô trục cao su in ống đồng | Trục cao su đè bản in

Hinh-anh-lo-truc-cao-su-in-ong-dong-14041122
Hình ảnh lô trục cao su in ống đồng | Trục cao su đè bản in


Hình ảnh lô cao su chà mực | Trục in offset chịu dung môi
Hình ảnh lô cao su chà mực | Trục in offset chịu dung môi

Dap-moi-lo-cao-sucha-muc-14032822
Hình ảnh lô cao su chà mực | Trục in offset chịu dung môi


Hình ảnh lô trục in PU | In offset
Hình ảnh lô trục in PU | In offset

Hinh-anh-lo-truc-in-offset-14031721
Hình ảnh lô trục in PU | In offset


Hình ảnh trục silicone in vỉ thuốc con nhộng
Hình ảnh trục silicone in vỉ thuốc con nhộng

Hinh-anh-truc-in-vi-thuoc-con-nhong-14031421
Hình ảnh trục silicone in vỉ thuốc con nhộng


Hình ảnh trục cao su kéo băng tải | Cao su giảm chấn
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải | Cao su giảm chấn

Truc-cao-su-keo-bang-tai-14031322
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải | Cao su giảm chấn


Hình ảnh trục cao su kéo băng tải | Cao su giảm chấn
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải | Cao su giảm chấn

Truc-cao-su-keo-bang-tai-14031322
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải | Cao su giảm chấn


Hình ảnh trục cao su tách vỏ tôm | Đắp mới trục cao su
Hình ảnh trục cao su tách vỏ tôm | Đắp mới trục cao su

Truc-cao-su-tach-vo-tom-14022821
Hình ảnh trục cao su tách vỏ tôm | Đắp mới trục cao su


Chi tiết sản phẩm trục cao su kéo giấy
Chi tiết sản phẩm trục cao su kéo giấy

Chi-tiet-truc-keo-giay-14022522
Chi tiết sản phẩm trục cao su kéo giấy


Chi tiết sản phẩm trục cao su kéo giấy
Chi tiết sản phẩm trục cao su kéo giấy

Chi-tiet-truc-keo-giay-14022522
Chi tiết sản phẩm trục cao su kéo giấy


Hình ảnh lô trục in offset từ vật liệu cao su, polyurethane
Hình ảnh lô trục in offset từ vật liệu cao su, polyurethane

Hinh-anh-truc-in-offset-cao-su-14022421
Hình ảnh lô trục in offset từ vật liệu cao su, polyurethane


Hình ảnh lô cao su trục kéo tôn ngành Thép
Hình ảnh lô cao su trục kéo tôn ngành Thép

Truc-keo-ton-nganh-thep-14021116
Hình ảnh lô cao su trục kéo tôn ngành Thép


Lô cao su rãnh caro kéo băng tải | Mừng xuân 2014
Lô cao su rãnh caro kéo băng tải | Mừng xuân 2014

Lo-cao-su-keo-bang-tai-14020109
Lô cao su rãnh caro kéo băng tải | Mừng xuân 2014


Lô cao su rãnh caro kéo băng tải | Mừng xuân 2014
Lô cao su rãnh caro kéo băng tải | Mừng xuân 2014

Lo-cao-su-keo-bang-tai-14020109
Lô cao su rãnh caro kéo băng tải | Mừng xuân 2014


Hình ảnh những lô trục cao su chuẩn bị xử lý để bọc mới cao su
Hình ảnh những lô trục cao su chuẩn bị xử lý để bọc mới cao su

Xu-ly-truc-cao-su-de-dap-moi-14012216
Hình ảnh những lô trục cao su chuẩn bị xử lý để bọc mới cao su


Nhà máy Cao Su Việt đắp mới các loại trục cao su ngành tôn thép
Nhà máy Cao Su Việt đắp mới các loại trục cao su ngành tôn thép

Truc-cao-su-nganh-thep-13011017
Nhà máy Cao Su Việt đắp mới các loại trục cao su ngành tôn thép


Hình ảnh lô trục PU dán keo nhãn sản phẩm
Hình ảnh lô trục PU dán keo nhãn sản phẩm

San-pham-truc-PU-keo-dan-nhan-14010717
Hình ảnh lô trục PU dán keo nhãn sản phẩm


Trục cao su Corona | Corona treatment rolls
Trục cao su Corona | Corona treatment rolls

Truc-cao-su-corona-xu-ly-mang-14010317
Trục cao su Corona | Corona treatment rolls


Phay rãnh xoắn trục cao su máy nhám thùng
Phay rãnh xoắn trục cao su máy nhám thùng

Phay-ranh-cao-su-cha-nham-13123016
Phay rãnh xoắn trục cao su máy nhám thùng


Hình ảnh ống nhún cao su PU sản xuất tại nhà máy Cao Su Việt
Hình ảnh ống nhún cao su PU sản xuất tại nhà máy Cao Su Việt

Ong-nhun-cao-su-PU-13122016
Hình ảnh ống nhún cao su PU sản xuất tại nhà máy Cao Su Việt


Thông tin sản phẩm Cao Su Việt trên kênh thông tin xã hội
Thông tin sản phẩm Cao Su Việt trên kênh thông tin xã hội

San-pham-Cao-Su-Viet-tren-bao-chi-13121616
Thông tin sản phẩm Cao Su Việt trên kênh thông tin xã hội


Lô trục cao su kéo màng bao bì
Lô trục cao su kéo màng bao bì

Lo-truc-keo-mang-bao-bi-13121016
Lô trục cao su kéo màng bao bì


Puly cao su gàu tải
Puly cao su gàu tải

Puly-cao-su-gau-tai-13121016
Puly cao su gàu tải


Hình ảnh trục cao su kéo băng tải chịu mài mòn cao
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải chịu mài mòn cao

Truc-cao-su-keo-bang-tai-13120916
Hình ảnh trục cao su kéo băng tải chịu mài mòn cao


Máy mài trục in CNC cho bề mặt có độ chính xác cao
Máy mài trục in CNC cho bề mặt có độ chính xác cao

May-mai-truc-in-CNC-13120616
Máy mài trục in CNC cho bề mặt có độ chính xác cao


Ink rubber roller | Trục cao su in ống đồng
Ink rubber roller | Trục cao su in ống đồng

Ink-ruber-roller-13120516
Ink rubber roller | Trục cao su in ống đồng


Hình ảnh lô trục cao su đâm bao
Hình ảnh lô trục cao su đâm bao

Hinh-anh-truc-cao-su-dam-bao-13120416
Hình ảnh lô trục cao su đâm bao


Trục silicone in vỉ thuốc ngành Dược phẩm
Trục silicone in vỉ thuốc ngành Dược phẩm

Truc-silicone-in-vi-thuoc-13120213
Trục silicone in vỉ thuốc ngành Dược phẩm


Trục silicone in vỉ thuốc ngành Dược phẩm
Trục silicone in vỉ thuốc ngành Dược phẩm

Truc-silicone-in-vi-thuoc-13120213
Trục silicone in vỉ thuốc ngành Dược phẩm


Nhà máy Cao Su Việt đưa vào hoạt động máy mài CNC
Nhà máy Cao Su Việt đưa vào hoạt động máy mài CNC

May-mai-truc-cao-su-CNC-13112916
Nhà máy Cao Su Việt đưa vào hoạt động máy mài CNC


Phay rãnh trục cao su máy nhám thùng
Phay rãnh trục cao su máy nhám thùng

Phay-ranh-truc-cao-su-may-nham-thung-13112316
Phay rãnh trục cao su máy nhám thùng


Phay rãnh con lăn cao su kéo giấy nhám ngành Gỗ
Phay rãnh con lăn cao su kéo giấy nhám ngành Gỗ

Phay-ranh-con-lan-cao-su-nganh-Go-13112116
Phay rãnh con lăn cao su kéo giấy nhám ngành Gỗ


Trục lăn keo không có ren | Màng bơm cao su chịu áp lực
Trục lăn keo không có ren | Màng bơm cao su chịu áp lực

Truc-lan-keo-khong-co-ren-13112016
Trục lăn keo không có ren | Màng bơm cao su chịu áp lực


Bọc cao su trục lăn keo có ren ngành Gỗ
Bọc cao su trục lăn keo có ren ngành Gỗ

TRc-lan-keo-nganh-go-13111916
Bọc cao su trục lăn keo có ren ngành Gỗ


Bọc cao su lô trục láng đè gỗ | Vòng đệm oring silicone
Bọc cao su lô trục láng đè gỗ | Vòng đệm oring silicone

Bọc-cao-su-truc-lang-de-go-13111516
Bọc cao su lô trục láng đè gỗ | Vòng đệm oring silicone


Hình ảnh trục PU lăn sơn ngành Gỗ
Hình ảnh trục PU lăn sơn ngành Gỗ

TRuc-PU-lan-son-nganh-go-13111316
Hình ảnh trục PU lăn sơn ngành Gỗ


Bọc cao su PU trục kéo ván gỗ | Trục PU
Bọc cao su PU trục kéo ván gỗ | Trục PU

Boc-cao-su-PU-truc-keo-van-go-13111216
Bọc cao su PU trục kéo ván gỗ | Trục PU


Lô cao su máy nhám thùng | Viet Rubber Company
Lô cao su máy nhám thùng | Viet Rubber Company

Lo-cao-su-may-nham-thung-13110911
Lô cao su máy nhám thùng | Viet Rubber Company


Bọc PU trục kéo chỉ ngành Dệt may
Bọc PU trục kéo chỉ ngành Dệt may

Truc-PU-keo-chi-nganh-Det-may-13110816
Bọc PU trục kéo chỉ ngành Dệt may


Đắp mới trục cao su kéo vải | Rubber roller
Đắp mới trục cao su kéo vải | Rubber roller

Dap-moi-truc-cao-su-keo-vai-13110716
Đắp mới trục cao su kéo vải | Rubber roller


Hình ảnh sản phẩm ống cao su trục cong ngành Dệt may | Phểu hút nhiều tầng
Hình ảnh sản phẩm ống cao su trục cong ngành Dệt may | Phểu hút nhiều tầng

Ong-cao-su-truc-cong-13110616
Hình ảnh sản phẩm ống cao su trục cong ngành Dệt may | Phểu hút nhiều tầng


Hình ảnh lô trục cao su căng vải ngành Dệt may | Gasket silicone rubber
Hình ảnh lô trục cao su căng vải ngành Dệt may | Gasket silicone rubber

Lo-truc-cao-su-cang-vai-13110515
Hình ảnh lô trục cao su căng vải ngành Dệt may | Gasket silicone rubber


Trục cao su đè vải ngành Dệt may
Trục cao su đè vải ngành Dệt may

Truc-cao-su-de-vai-13110216
Trục cao su đè vải ngành Dệt may


Lô trục cao su cuốn vải | Trục cao su kỹ thuật
Lô trục cao su cuốn vải | Trục cao su kỹ thuật

Lo-truc-cao-su-cuon-vai-13103116
Lô trục cao su cuốn vải | Trục cao su kỹ thuật


Lô cao su ngành Dệt may | Trục cao su ép cổ áo
Lô cao su ngành Dệt may | Trục cao su ép cổ áo

Truc-cao-su-ep-co-ao-13103016
Lô cao su ngành Dệt may | Trục cao su ép cổ áo


Lô trục in Flexo từ cao su chịu dung môi
Lô trục in Flexo từ cao su chịu dung môi

Lo-truc-in-flexo-chiu-dung-moi-13102916
Lô trục in Flexo từ cao su chịu dung môi


Lô cao su ghép màng | Trục cao su kỹ thuật ngành Bao bì
Lô cao su ghép màng | Trục cao su kỹ thuật ngành Bao bì

Lo-cao-su-ghep-mang-bao-bi-13102816
Lô cao su ghép màng | Trục cao su kỹ thuật ngành Bao bì


Hình ảnh trục cao su cán màng | Gioăng cao su kỹ thuật
Hình ảnh trục cao su cán màng | Gioăng cao su kỹ thuật

Truc-cao-su-can-mang-bao-bi-13102516
Hình ảnh trục cao su cán màng | Gioăng cao su kỹ thuật


Hình ảnh lô cao su nhả cuộn không rãnh | Gioăng cao su tổng hợp
Hình ảnh lô cao su nhả cuộn không rãnh | Gioăng cao su tổng hợp

Lo-cao-su-nha-cuon-khong-ranh-13102316
Hình ảnh lô cao su nhả cuộn không rãnh | Gioăng cao su tổng hợp